Technology Question Time

How should computing technology be used in our society? What role should it have in areas such as the environment, transportation and health? What is the role of government to influence the direction of technology, including education about technology and the effects of technology on the economy? 

The Mid-Wales branch of BCS, the Chartered Institute for IT is pleased to host a panel debate on the role of technology in our society, at 6.30pm on Friday 13th November at the MedRus Conference Conference Centre at Aberystwyth University. A map is available.

Come and join the audience and debate the issues with panel members who have insight and influence on the direction of technology which affects us all.

Members of the audience are invited to propose questions (in advance or on the day) across topics including:

 • Technology Infrastructure: broadband, mobile, social media, connecting the unconnected across the globe.
 • Education: Role of technology in primary, secondary, apprenticeships, university and continuing education.
 • Economy: Role of technology is promoting sustainable economic growth.
 • Environment: Applying technology to reduce environmental impact, clean energy and reduced waste.
 • Transport: Future shape of how we travel, what will change and how?
 • Health: Challenges and opportunities of delivering technology to improve access to healthcare.

An independent chair will ensure fair play for the panel members and select question to best represent those submitted.

Panel (updated 4th November)
We are delighted to announce our panel members:

We look forward to welcoming you for what will be a interesting, insightful and thought provoking discussion.

Refreshments
There will be some food and drink available from 6pm, before the event starts at 6.30pm.

Registering and Submitting Questions in Advance
The event is free and open to all. We ask you to register so that we can estimate catering for the event. We have a form where you can register for the event and also submit questions in advance.

To register and optionally submit questions, please complete the form.

Hawl i Holi yn canolbwyntio ar dechnoleg

Mae cangen canolbarth Cymru y Gymdeithas Gyfrifiaduron Brydeinig yn noddi sesiwn Hawl i Holi yn canolbwyntio ar dechnoleg.
Mae gan y panelwyr sy’n cymryd rhan farn a dylanwad ar gyfeiriad technoleg sy’n effeithio arnom ni i gyd. Gwahoddir aelodau o’r gynulleidfa i osod cwestiynau (o flaen llaw neu ar y diwrnod) ar bynciau amrywiol, gall gynnwys y canolynol.

 • Isadeiledd technoleg: band llydan, symudol, cyfryngau cymdeithasol, cysylltu’r digyswllt ar draws y byd
 • Addysg: rôl technoleg mewn addysg gynradd ac uwchradd, prentisiaethau, prifysgolion ac addysg gydol oes
 • Economi: rôl technoleg mewn hybu twf economaidd cynaliadwy
 • Amgylchedd: defnyddio technoleg er mwyn lleihau effaith amgylcheddol, ynni glân a lleihau gwastraff
 • Trafnidiaeth: sut yr ydym am deithio yn y dyfodol, beth fydd yn newid a sut
 • Iechyd: sialensau a chyfleon wrth ddefnyddio technoleg i wella mynediad at ofal iechyd

Bydd cadeirydd annibynnol yn sicrhau chwarae teg i’r panelwyr ac yn dewis cwestiynau fydd yn cynrychioli’r rheiny a gyflwynwyd.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i drafodaeth ddiddorol, fydd yn taflu goleuni ac yn ysgogi meddwl o’r newydd.

Cofrestrwch

——-

Please note: We had been pleased to welcome Tanweer Arif from CareUK to the event, but unfortunately, he has had to withdraw from the panel.